Trargisa aposta per una gestió de pretractament dels residus durant el període de reforma de la Planta de Campdorà

La planta de tractament de residus de Campdorà, que gestiona la fracció resta dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, es troba actualment en un període de reforma que dotarà les instal·lacions d’una infraestructura més moderna, capaç d’adaptar-se a les noves tecnologies i fer front als estàndards actuals amb l’objectiu de millorar el rendiment energètic i les condicions mediambientals. La primera fase de les obres es va posar en marxa el gener de 2016, i  el gener de 2018 es va iniciar la segona fase de les actuacions de millora de la planta, havent d’aturar l’activitat d’incineració per a completar la totalitat dels treballs de reforma fins a la seva finalització, prevista per d’aquí a uns 24 mesos.

Durant el període de temps que la planta ha de romandre amb l’activitat d’incineració aturada a causa de les actuacions de remodelació, els Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter han adoptat el compromís de transportar els residus rebuts a la planta a unes altres instal·lacions per tal de poder realitzar la tasca de tractament. Es fa seguint una filosofia de pretractament en la qual els residus han de passar per un tractament prèvi i evitar així que tots siguin directament destinats a dipòsit controlat. Un tipus de gestió que aposta per la reutilització i l’economia circular, afavorint així el medi ambient.