Centre de Tractament de Residus d´Andorra. (Andorra)
Hores/any operació: 8.200 (màxim)
Tipus de residus: RSU + RI + Fangs
Nre. de línies actuals:1
Capacitat d'incineració per línia:8 t/h
Tipus de forn: graella amb rodets Vinci E
PCI combustible: 600/3.200 kcal/kg
Tones incinerades: 60.000 t/any
Dades combustió: 950/1.050ºC
Potència màxima: 4 mW/h
Tipus de condensador: aerorefrigerant
Sistema de depuració de gasos:sec
Reactiu: Hidròxid Càlcic
Sistema d'injecció de carbó actiu

 


Producció cendres: 1.900 t/any
Producció escories: 16.600 t/any
Ferralla recuperada: 1.600 t/any
Aprofitament de residus: Escories
Inertització de residus: Si
Tipus: Fisic-quimic