L'Associació Catalana d'Empreses de Valorització Energètica de Residus Sòlids Urbans (RSU), ACEVERSU, està formada per totes les plantes de valorització energètica de RSU de Catalunya.

Va ser constituïda l'11 de novembre de 1998. Formen aquesta Associació
les companyies i mancomunitats següents:

 Serveis d'Incineració dels Residus Sòlids Urbans, SA (SIRUSA)(Tarragona)

 Tractament i Revalorització de Residus del Maresme, SA (TRMSA)(Mataró)

 Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids
   Urbans i Industrials (IRSUSA)
   (Girona, Salt i Sarrià de Ter)

 Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA)
   (Sant Adrià de Besòs )

 Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans
   del Maresme

 Centre de Tractament de Residus d’Andorra S. A

 Com a membres honoraris hi ha:

 Entitat Metropolitana del Medi Ambient

 Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans de Tarragona

 Joan Gaia