d
Grafic 1

Nombre de plantes incineradores i capacitats a l’Unió Europea

El nombre total de plantes incineradores en els 16 països de l’Unió Europea en l’any 2005 fou de 431 com es pot veure en el gràfic 1 al menu de la dreta.

Les dades de les capacitats de residus són completes o quasicompletes per a la totalitat dels països amb excepció d’Austria i Gran Bretanya on les dades són del 50% i del 70% de les plantes.
Aquestos països han estat marcats amb una *   

El nombre de forns per planta varia de 1 a 8.La capacitat (tamany mitjà) de les plantes ( Tn./hora/planta durant el 2005 es poden veure en el gràfic 2 del menu de la dreta.

Països

Plantes i capacitats

nº de plantes

Capacitat en Tn/h

Cap. per plantes tn/ h /plantes

Austria *

9

91

10,1

Bélgica

18

367

20,4

Rep. Checa

3

117

39,0

Dinamarca

34

577

17,0

Finlandia

1

8

8,0

França

127

1.909

15,0

Alemania

68

2.445

36,0

Gran Bretaña *

22

386

17,5

Hungría

1

60

60,0

Italia

51

690

13,5

Holanda

11

670

60,9

Noruega

13

78

6,0

Portugal

3

205

68,3

Espanya

10

245

24,5

Suecia

30

513

17,1

Suïssa

30

464

15,5

TOTAL

431

8.825

20,5

Catalunya

4

86

21,5

_______________________________________________________________

Quantitat de residu tractat

Les dades operacionals estan completes o quasicompletes per a tots els països excepte:

  • Portugal , manquen dades operacionals de 1 a 3 plantes.
  • Austria, Bèlgica i França, les dades que tenim són el 50%-60% del total.
  • Gran Bretanya , tan sols s’han pogut aconseguir dades operacionals del 20% de les plantes.

El gràfic 3 del menu de la dreta mostra la quantitat de residu incinerat en els 16 països durant l’any 2004.

El gràfic 4 del menu de la dreta mostra les quantitats de residus tractats per planta durant l’any 2004.

El gràfic 5 del menu de la dreta mostra les quantitats de residus tractats per habitat durant l’any 2004.

Les dades què s’han utilitzat per fer els tres gràfics anteriors s’observen en la següent taula.

Països

Dades estimades

Quantitat de Residu Tractat

Total Tn/año

Por planta  Tn/año/planta

Per capita      Kg/ año / cap

Austria *

1.400.000

842.230

93.581

104

Bélgica *

2.300.000

1.370.693

76.150

132

Rep. Checa

 

410.383

136.794

40

Dinamarca

 

3.009.953

88.528

550

Finlandia

 

49.000

49.000

9

França *

12.000.000

8.238.173

64.868

135

Alemania

 

15.259.766

224.408

185

Gran Bretaña *

2.600.000

872.797

39.673

15

Hungría

 

160.054

160.054

16

Italia

 

4.453.738

87.328

78

Holanda

 

5.158.988

468.999

316

Noruega

 

766.723

58.979

166

Portugal *

1.000.000

648.463

216.154

63

Espanya

 

2.221.218

222.122

50

Suecia

 

3.077.906

102.597

340

Suïssa

 

3.024.847

100.828

417

TOTAL

47.100.000

49.564.932

115.000

123

Catalunya

 

660.000

165.000

94

_______________________________________________________________

Energia Venuda

Totes les plantes aprofiten el calor de combustió, i el converteixen en vapor i/o aigua calenta. Normalment el calor s’usa per a generar electricitat , en canvi, l’aigua calenta s’utilitza per calefacció urbana.
En el gràfic 6 del menu de la dreta observem el total de l’electricitat i el calor que fou venut durant l’any 2004.

El gràfic mostra , que les vendes d’energia són particularment altes en el països, on el calor pot ser utilitzat pels sistemes de calefacció urbana, com : Dinamarca, França, Alemanya i Suècia.

El gràfic 7 del menu de la dreta mostra l’electricitat i el calor per Tn. de residu incinerat 2004.

Les dades que s’han utilitzat per a fer els 2 gràfics es mostren en la següent taula.

Països

Energia Venuda

Vapor        Tn/any

Electricitat   MWh/any

Calor          MWh/año

Electricitat    MWh/Tn

Calor            MWh/Tn

Austria *

1.596.587

23.412

844.200

0,03

1,00

Bélgica *

566.645

460.390

69.324

0,34

0,05

Rep. Checa

578.015

5.702

694.719

0,01

1,69

Dinamarca

0

1.183.653

6.156.051

0,39

2,05

Finlandia

0

0

104.700

0,00

2,14

Francia *

504.809

1.083.137

4.691.580

0,13

0,57

Alemania

1.856.267

3.905.450

8.327.206

0,26

0,55

Gran Bretaña *

0

439.625

51.459

0,50

0,06

Hungría

0

40.291

47.684

0,25

0,30

Italia

0

1.855.245

509.498

0,42

0,11

Holanda

2.118.344

2.010.257

659.818

0,39

0,13

Noruega

207.000

132.593

1.076.679

0,17

1,40

Portugal *

0

282.726

0

0,44

0,00

España

30.859

4.381.060

0

1,97

0,00

Suecia

91.180

624.049

6.088.072

0,20

1,98

Suiza

437.910

993.982

2.019.972

0,33

0,67

TOTAL

7.987.616

17.421.572

31.340.962

0,35

0,63

Catalunya

 

292.000

 

0,44

 

________________________________________________________________

Residus

La següent taula conté dades sobre les escòries i cendres  provinents de les plantes incineradores.

Països

Residus

Escories       Tn/año

Cendres        Tn/año

Austria *

211.778

23.975

Bélgica

264.874

42.996

Rep. Checa

114.158

6.127

Dinamarca

639.956

87.469

Finlandia

10.000

2.000

Francia

2.208.250

208.173

Alemania

3.490.323

90.939

Gran Bretaña *

221.982

30.447

Hungría

38.125

4.177

Italia

677.116

116.177

Holanda

1.311.507

126.314

Noruega

132.822

26.026

Portugal

122.714

22.609

España

358.791

123.935

Suecia

380.019

122.508

Suiza

584.805

70.395

TOTAL

10.767.220

1.104.267

Catalunya

144.000

21.970

Aquesta taula ens mostra , que les quantitats d’escòries corresponen aproximadament al 22% de les quantitats de residu incinerat, mentres que les cendres del tractament dels gasos corresponents el 2,2%.de la mitja.
Les escòries son revarolitzables com a material d’obres públiques o matèria prima pel clinker de les cimenteras.

 

 

Grafic 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 3

 

Grafic 4

 

Grafic 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 6

 

Grafic 7