Enllaços d’interés

  • AEVERSUL’Associació d’Empreses de Valorització Energètica de Residus Urbans (AEVERSU) agrupa onze empreses – deu a Espanya i una a Andorra -, que aprofiten energèticament els residus urbans no reciclables per produir electricitat o vapor, evitant així la seva inevitable eliminació en abocador.
  • CEWEP: Confederation of European Waste-to-Energy Plants
  • CTRA: Centre de Tractament de Residus d’Andorra, S.A., CTRA,SA, realitza l’explotació en règim de servei públic del Centre de Tractament de Residus del Principat d’Andorra, que està format per una unitat d’incineració de residus amb valorització energètica, una deixalleria i una planta de transferència i emmagatzematge de residus valoritzables.
  • SIRUSA: SIRUSA (Servei d’Incineració de Residus Sòlids Urbans de Tarragona, SA) és l’empresa explotadora de les instal·lacions de la planta de valorització energètica i està participada en un 100% per la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona.
  • CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME