A Catalunya totes les plantes incineradores de residus estan obligades per llei a aprofitar la calor de la combustió de la brossa per generar energia. El procés d'incineració de residus és el normal d'una combustió, malgrat que no totes les plantes d'incineració utilitzen les mateixes tecnologies en la combustió i en la neteja dels gasos resultants. En els forns s'hi efectua la combustió dels residus, però en queda una part mineral no incinerable: les escòries. Els gasos generats resten un mínim de dos segons a 850º C, per obligació legal. Es considera el temps i la temperatura necessaris per a destruir-ne els components nocius.

La calor generada al forn es transmet a una caldera que produeix vapor sobreescalfat i, mitjançant una turbina, s'acciona un generador elèctric. Els gasos que han permès la transmissió d'energia del forn a la caldera són sotmesos a un sistema de rentatge que els neteja de partícules sòlides i d'impureses i són expulsats a l'exterior a través d'una xemeneia. Les dades de les emissions de gasos procedents de les plantes incineradores de Catalunya estan controlades permanentment per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat.