Carta del president

La valorització energètica és una activitat molt antiga per la  qual s’obté energia de materials que són al final de la vida útil. En el marc de l’economia circular contribueix a obtenir valor d’aquells residus dels que per diferents motius no se’n pot aprofitar el material i alhora permet una excel·lent aproximació a l’objectiu de residu zero, com es pot observar en els països més avançats del nostre entorn.

ACEVERSU va néixer per agrupar aquests serveis públics a Catalunya amb la voluntat d’oferir una plataforma de cooperació i intercanvi tecnològic, i d’interlocució amb les administracions públiques responsables.

 

Joan Gaya
President