Serveis d'Incineració dels Residus Sòlids Urbans,S.A. (SIRUSA) (Tarragona)
Hores/any operació: 8.200 (màxim)
Tipus de residus: RSU
Nre. de línies actuals: 2
Capacitat d'incineració per línia:9.6 t/h
Tipus de forn: graella amb rodets DBA
PCI combustible: 1.500/2000 kcal/kg
Tones incinerades: 145.000 t/any
Dades combustió: TRA: 950/1.000ºC
CO (mg/Nm3): 10/20 O2: 7-9 %
Potència màxima: 7.4 mW/h
Tipus de condensador: aerorefrigerant
Sistema de depuració de gasos:semisec amb filtre de mànegues
Reactiu: Òxid Càlcic CaO
Sistema d'injecció de carbó actiu

Toneladas entradas al centro:187.602 t
Toneladas incineradas: 137.180 t
Venta neta energia eléctrica: 44.4717 MWh

Producció cendres: 3.158 t
Producció escories: 32.719 t
Escories valoritzables: 36.143 t
Cendres per estabilitzar: 3.611 t
Ferralla recuperada: 2.206 t
Aprofitament de residus: Escories
Inertització de residus: Si
Tipus: Fisic-quimic
Destí de residus no aprofitats: Abocador
Rebuig no incinerat: Abocador

VALOR
Limit
Emissió 2005
Partícules totals
30
7
CO
100
8.35
HCl
50
7
HF
2
0.02
TOC
20
1.65
300
36
Metales
Pb+Cr+Cu+Mn
5
0.06
NI+As
1
0.02
Cd+Hg
0.2
0.005
Nox (ppm)
200
123
Dioxinas y furanos
0.1
0.002
Polígon Industrial Riu Clar,

parcel.la 300

43006 Tarragona

Tel. 977 55 06 96

Fax. 977 54 66 47