L’associació

L’Associació Catalana d’Empreses de Valorització Energètica R.S.U. (Aceversu) té com a objectius:

 • Analitzar, estudiar i discutir les qüestions relatives al tractament de residus sòlids urbans, mitjançant procediments tèrmics amb valorització energètica, com també fomentar i desenvolupar les noves tecnologies aplicables a la matèria, ressaltant-ne les millores mediambientals que puguin aplicar-se
  a les instal.lacions.
 • Col.laborar, aportant els coneixements científics, tècnics
  i operatius dels associats, amb les diferents administracions, d’àmbit estatal, autonòmic o local, i també amb institucions i entitats que pertanyen a la Unió Europea, en tasques com el suport per a l’elaboració o la modificació de la legislació, la reglamentació i l’actualització tècnica.
 • Tot relacionat directament o indirectament amb les instal.lacions de Valorització Energètica d’ RSU. L’objectiu és obtenir una millor gestió i una major difusió del seu
  funcionament i esforçar-se a millorar la conservació del medi ambient.
 • Promoure i intensificar al màxim l’intercanvi de coneixements entre els associats i la seva difusió a terceres persones i a l’opinió pública.
 • Defensar davant qualsevol organisme, jurisdicció i institució, els interessos comuns de les empreses i entitats associades.
 • Establir relacions amb les organitzacions, associacions i entitats públiques o privades, ja siguin nacionals o estrangeres, les finalitats de les quals siguin similars.

Els òrgans de representació, govern i administració de l’associació seran:

 • l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 • La Junta Directiva està formada per president, vicepresident, director-gerent,  secretari, tresorer i un màxim de deu vocals.