L’economia circular suposa replantejar els models vigents fins ara de producció i consum, així com reduir la generació de residus. Quan no és possible, hem de prioritzar sempre la reutilització i reciclatge dels residus, però… què fem amb la fracció que no es pot reciclar i els rebuigs generats? A la Unió Europea generem 2,5 milions de tones d’aquests tipus de residus cada setmana! Les plantes de valorització energètica de residus, com les que gestionen els membres d’Aceversu, transformen de forma segura aquests residus en energia sostenible i de proximitat, evitant que acabin malbaratats i impactant l’entorn en un abocador.

LES INCINERADORES CATALANES, CRIDADES A DONAR LA RESPOSTA MÉS EFICAÇ A LA CRISI DEL CORONAVIRUS

Moltes vegades discutides i assenyalades, les incineradores catalanes o plantes de valorització energètica, no només continuen prestant un servei necessari, sinó que en l’actualitat s’han posicionat com un pilar bàsic del sistema de gestió de residus, exigit per sobre de les seves possibilitats i capacitats, per donar una resposta eficaç a la crisi del coronavirus.