L’economia circular suposa replantejar els models vigents fins ara de producció i consum, així com reduir la generació de residus. Quan no és possible, hem de prioritzar sempre la reutilització i reciclatge dels residus, però… què fem amb la fracció que no es pot reciclar i els rebuigs generats? A la Unió Europea generem 2,5 milions de tones d’aquests tipus de residus cada setmana! Les plantes de valorització energètica de residus, com les que gestionen els membres d’Aceversu, transformen de forma segura aquests residus en energia sostenible i de proximitat, evitant que acabin malbaratats i impactant l’entorn en un abocador.