La planta de SIRUSA ha gestionat un total de 137.622 tones de residus aquest 2020

SIRUSA, l’operadora de la planta de valorització energètica del Camp de Tarragona, ha tancat el 2020 havent gestionat un total de 137.622 tones de residus. Una xifra, que és un 8,39% inferior a la de l’any anterior, arran de la davallada en la generació de residus provocada per la pandèmia de la Covid-19. De fet, la tipologia d’aquests també ha vingut marcada per la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia, fet que ha provocat que 1.333,3 tones del total corresponguin a material sanitari. Tot aquest material s’ha destruït amb totes les garanties de seguretat personal i ambiental, a través del tractament tèrmic amb recuperació d’energia que s’efectua a SIRUSA, després que l’Agència de Residus de Catalunya sol·licités la participació de la planta en la gestió d’aquest tipus de residu.

 

Creix la quantitat d’energia exportada a la xarxa

Tot i la caiguda de residus gestionats s’ha aconseguit fer créixer la quantitat d’energia exportada a la xarxa. Dels 50.497MWh d’energia generada se n’ha exportat un total de 42.196MWh, el que representa un 1,1% més respecte al 2019. Aquestes dades vénen acompanyades de la valorització de subproductes amb un total de 26.746 tones d’escòries produïdes i 2.753 tones de ferralla.

Pel que als residus no valoritzables, és a dir l’únic residu que va a l’abocador i que correspon a les cendres volants provinents de la neteja de gasos, se n’han generat 3.921 tones, el que representa un 3% del total de tones valoritzades energèticament.

Finalment, apuntar que aquest 2020 també s’ha renovat la certificació de la norma ISO 14001 de gestió ambiental i també l’OHSAS 18001 de seguretat i salut laboral.