Les millores a la planta gestionada per SIRUSA permetran convertir en energia la fracció rebuig dels residus urbans

La planta que opera SIRUSA es marca com a objectiu tractar la fracció rebuig per poder fer-ne energia en els pròxims anys. S’espera que entre l’any 2024-2025 la totalitat de la fracció resta (contenidor gris) sigui tractada prèviament per tal de poder separar alguns materials valoritzables.

Aquests canvis permetran un millor aprofitament d’alguns materials i permetran a la planta acabar produint més del doble de l’energia que produeix actualment. En aquest procés, a més de guanyar en eficàcia i rendiment també es reduirà la quantitat de residus que acaben a l’abocador. Un fet que permetrà reduir de forma considerable els gasos d’efecte hivernacle emesos per aquestes instal·lacions. En aquest sentit, l’horitzó que marca la Unió Europea indica que l’any 2035 només un màxim del 10% del residus generats hauria d’acabar arribant a l’abocador.

Totes les millores que han de permetre assolir aquests objectius s’estan fent interferint el mínim en el servei públic de la planta. Les actuacions que ho permeten es fan mentre aquesta està en funcionament, mentre que les que requereixen que les màquines estiguin aturades, es fan coincidir amb l’aturada programada anual que fa la planta. En aquest sentit s’ha projectat que la planta de valorització energètica del Camp de Tarragona, gestionada per SIRUSA, pugui complir a finals de 2023 amb els requeriments de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) impulsades pel Parlament Europeu.