UNA DELEGACIÓ D’ACEVERSU VISITA EL PARC INDUSTRIAL ECO3 A FINLÀNDIA

Durant l’any 2019, els membres d’ACEVERSU han realitzat diferents missions empresarials de cara a conèixer models avançats i propostes innovadores enllaçades amb el nou paradigma de l’economia circular. En aquest sentit, aquest estiu varen visitar ECO3 a Nokia (Finlàndia), una innovadora proposta de parc a escala industrial, bio-circular i multidisciplinar. Aquest parc funciona amb actors públics, privats i provinents del món universitari i vol centrar-se principalment en la gestió de residus dels següents àmbits:
• Cicle de nutrients
• Bioeconomia circular i basada en la fusta
• Energia renovable i combustible de les economies bio i circulars
• Cicles tècnics
• Subproductes industrials
• Minerals
• Metalls
• Plàstics i cautxú

La delegació d’ACEVERSU va estar formada per

Joan Gaya, president ACEVERSU; Armengol Grau, General Manager SIRUSA; Jordi Pons, General Manager TRARGISA; Jordi Bardají Director Tècnic TRARGISA; Ricard Ruiz, General Manager UTE TEM; César Rueda, Director de Tractament de Valoriza; Antonio Orrego, Desenvolupament de Negoci de Valoriza; Leandro Barquín, General Manager FFA i Carles Salesa, Director Tècnic del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.