Una nova línia de recuperació de vidre al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme reciclarà 4.500 tones l’any

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme ha posat en marxa durant l’últim trimestre de 2019 una nova línia de recuperació de vidre. Aquesta actuació ha suposat una inversió d’1,8 milions d’euros per a la construcció d’aquesta línia, millores al procés de biometanització i el trasllat del triturador de voluminosos, amb l’objectiu d’augmentar la recuperació de vidre, materials fèrrics i plàstics (PET i PEAD), propiciant la conseqüent disminució de la fracció rebuig.

Aquesta nova línia permet el reciclatge de 4.500 tones de vidre cada any, la qual cosa significa un estalvi energètic de 3.200 MWh o, el que és el mateix, el consum elèctric domèstic de 1.000 llars. A més, evita l’emissió de 2.600 tones de CO2 a l’atmosfera, equivalent a retirar 1.200 cotxes de la circulació, i l’extracció de 5.400 tones de matèries primeres.

L’actual gestor del centre, UTE TEM, va resultar adjucatari del concurs promogut per Ecovidrio per la recuperació de vidre de la fracció RESTA de les plantes de tractament mecànico-biològiques del territori espanyol. La nova línia de vidre es va començar a implementar a començaments d’estiu de 2019.