En licitació el nou forn caldera de la planta de Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona (TRARGISA)

El 14 de desembre es van presentar les ofertes de licitació per al nou forn caldera de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, que tindrà un cost previst de 18 milions d’euros. Amb aquest canvi es passarà de tenir dos forns d’incineració amb una caldera de recuperació a un sol forn caldera, fet que implicarà rendiments més alts, més disponibilitat d’hores de treball   amb menys aturades per manteniment, que es preveuen un cop l’any en lloc de cada cinc setmanes com fins ara i millorant les condicions de tractament dels gasos. La nova instal·lació del forn caldera permetrà treure més rendiment al procés i triplicar la generació d’electricitat que fins ara es produïa. D’aquesta manera es podrà abastir la mateixa planta, la depuradora d’aigua que també gestiona TRARGISA i es disposarà d’un excedent per vendre electricitat a la companyia.

La nova instal·lació del forn caldera és una de les actuacions més destacades de les obres de millora de la planta, pressupostades en 36,3 milions d’euros (IVA inclòs). Fins ara se n’han executat 2,24 milions i la previsió és que durant el segon semestre del 2023 estigui tota la remodelació acabada i la planta de nou en ple funcionament. Aquestes obres dotaran les instal·lacions d’una infraestructura més moderna i eficient, adaptada a les noves tecnologies i a les normatives vigents i permetran un millor rendiment i una reducció de les emissions. Per ara la planta manté l’activitat d’incineració aturada a causa de totes aquestes actuacions i els residus de Girona i Salt són traslladats a una altra planta per al seu adequat tractament.